Önkéntesek

A Komplex Instrukciós Program működését önkéntes munkában látjuk el:

- Bucz Lajosné

- Friday Anita

- Gyarmathy Éva, dr.

- Habarics Sándorné

- K. Nagy Emese, dr.

- Kovács Ilona

- Kovács Zsolt

- Lakiné Varga Katalin

- Nagypál Ferencné

- Ozsváth János

- Podmaniczki Ildikó

- Rakó József

- Simonné Bozsik Anikó

- Szabó Katalin

- Szabó Lilla

- Tóth Ildikó

- Tóth Józsefné

- Török Alfréd

- Török Katalin

- Varga László

- Vásárhelyiné Szilágyi Mária

- Váradi Józsefné

- Zubai Etelka