Hogyan csatlakozhat egy iskola?

A programhoz pályázat útján vagy szponzorok támogatásával csatlakozhat egy iskola.

A pedagógiai kultúraváltás lépcsői:

A csatlakozás megkezdésének a kritériumai

A tantestület egésze elkötelezte magát a pedagógiai kultúraváltás felé.

Az intézményvezetőt szakmailag követi, emberileg elfogadja a tantestület.

 A tantestület teljes létszámmal KIP-es órát hospitál egy KIP intézményben.

Az iskola öt évre szerződést köt a képzés és az utókövetés követelményeinek a teljesítésére.

Amennyiben a fenti kritériumoknak eleget tett az intézmény, a következő lépés

a KIP képzés elvégzése.

Az iskolák KIP-es iskolává minősítésének a feltételei

A teljes tantestület alkalmazza a programot.

A tanítási órák 10%-ban KIP módszer szerinti óraszervezés folyik, erről dokumentáció készül.

Az iskola megszervezi a tantestületen belüli tanári együttműködést, fokozatosan létrehoz egy KIP-ért felelős teamet, amely fenntartja, és ellenőrzi a program működését

A pedagógusok ismerik a státuszkezelés fogásait és azt alkalmazzák a tanítási órán.

A képzést követően az iskola öt éven keresztül a szerződésben foglaltaknak megfelelően tájékoztatást nyújt az intézményében folyó KIP-es munkáról.

Az iskola bemeneti és kimeneti mérést végez.

Az iskola évente egy alkalommal statisztikai adat szolgáltat (KIR-OSA).

A pedagógusok leterhelése miatt a tanfolyamot nem ajánljuk azoknak az iskoláknak,

amelyek már elkötelezték magukat egyéb módszertani megújulás mellett.